Kadra

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu.

Nauczycielki wypracowują własne, twórcze koncepcje rozwiązań programowych, organizacyjnych, metodycznych. Opracowują propozycje pomocy dydaktycznych do zajęć, są inicjatorkami, inspiratorkami działań podejmowanych na terenie placówki. Swoją indywidualnością wpływają na podniesienie poziomu nauczania i wychowania w przedszkolu i żłobku.

 

Wspólną cechą wszystkich naszych nauczycieli jest zaangażowanie w kontakt z dziećmi i ich rodzicami, troskliwość, cierpliwość i szacunek dla indywidualności każdego dziecka. Odznaczają się wysoką kulturą osobistą i taktem pedagogicznym, posiadają poczucie obowiązku i  odpowiedzialności.