Klub Podróżnika

Ma na celu kształtowanie szacunku i życzliwości do dzieci z różnych stron świata, wzbogacanie wiadomości na temat życia ludzi na różnych kontynentach. Rozwijanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów z innymi dziećmi, przedstawicielami innej narodowości i rasy. Zachęcanie do lepszego rozumienia i uszanowania odmiennych poglądów, sposobu życia, rozwijanie umiejętności działania i współdziałania. Zajęcia te wspierają rozwijanie poczucia akceptacji siebie i swoich kolegów oraz rozwijanie wrażliwości na to, co w życiu piękne; różnorodność nacji, odmienna kultura (muzyka, tradycje).