7:00 - 17:30

MajaBaja Stryjeńskich

ul. Stryjeńskich 19
02-791 Warszawa
telefon: 570 801 125

7:00 - 17:30

MajaBaja Żabińskiego

ul. Żabińskiego 3
02-793 Warszawa
telefon: 530 748 498

7:00 - 17:30

MajaBaja Kulczyńskiego

Kulczyńskiego 7 lok 88
02-777 Warszawa
telefon: 793 266 971

7:00 - 17:30 ul. Stryjeńskich 19
przedszkole@majabaja.pl

7:00 - 17:30 ul. Żabińskiego 3
zlobek@majabaja.pl

7:00 - 17:30 Kulczyńskiego 7 lok 88
kulczynskiego@majabaja.pl