7:00 - 17:30

MajaBaja Stryjeńskich

ul. Stryjeńskich 19
02-791 Warszawa
telefon: 512 266 971

7:00 - 17:30

MajaBaja Żabińskiego

ul. Żabińskiego 3
02-793 Warszawa
telefon: 512 266 971

Majabaja

Dyrekcja - 8:00 - 16:00

https://www.facebook.com/majabajazlobek
02-793 Warszawa
telefon: 512 266 971

7:00 - 17:30 ul. Stryjeńskich 19
majabajazlobek@gmail.com

7:00 - 17:30 ul. Żabińskiego 3
majabajazlobek@gmail.com

Majabaja https://www.facebook.com/majabajazlobek
majabajazlobek@gmail.com