Misja

Misją w naszym żłobku jest pomoc Rodzicom w wychowaniu Dziecka i stworzenie najlepszych warunków umożliwiających jego pełen intelektualny, emocjonalny i fizyczny rozwój.

Wprowadzamy dzieci w świat nauki przez zabawę, współpracy i przyjaźni, nowych doświadczeń charakterystycznych dla ich wieku rozwojowego. 

W naszych żłobkach stawiamy na bliskość, relację i współpracę z rodziami.

Kierujemy się nie tylko metodami czy nurtami pedagogicznymi,

ale przede wszystkim

podchodzimy indywidulanie z sercem i życzliwością do każdego dziecka.