Misja

Misją w naszym żłobku jest pomoc Rodzicom w wychowaniu Dziecka i stworzenie najlepszych warunków umożliwiających jego pełen intelektualny, emocjonalny i fizyczny rozwój.

Wprowadzamy dzieci w świat nauki przez zabawę, współpracy i przyjaźni, nowych doświadczeń charakterystycznych dla ich wieku rozwojowego