Muzaki

MUZAKI to autorskie zajęcia z edukacji muzycznej prowadzone metodą Carla Orffa, wzbogacone warsztatem kreatywności i elementami dramy. Muzyczne spotkania to rozwinięcie cech emocjonalnych i intelektualnych dzieci do właściwej percepcji muzyki, przy zachowaniu czerpania naturalnej dziecięcej radości z kontaktu z muzyką

http://www.muzaki.pl/

Połączenie muzyki oraz działań kreatywnych jest kluczem do twórczego rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym.