O nas

MajaBaja to idealne miejsce przeznaczone dla dzieci od 8 miesiąca życia do 5 lat. Istniejemy od 2008 roku.
Jesteśmy miejscem kameralnym, gdzie Dzieci czują się u nas jak w domu. Szczególny nacisk kładziemy na dobre samopoczucie dziecka, indywidualne, podmiotowe podejście, pełne szacunku i troski.
Celem wychowawczym jest kształtowanie empatii, odpowiedzialności za siebie i innych.
Stale rozwijamy wachlarz zajęć dodatkowych, tak jak i nasi pracownicy stale podnoszą swoje kwalifikacje, aby sprostać potrzebom dzieci spędzających z nami czas.
Kadra pedagogiczna spełnia wszystkie wymogi prawne przewidziane dla przedszkoli niepublicznych i żłobków, co gwarantuje realizację przyjętego programu piekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego na najwyższym poziomie.
Misją naszą jest pomoc Rodzicom w wychowaniu Dziecka i stworzenie najlepszych warunków umożliwiających jego pełen intelektualny, emocjonalny i fizyczny rozwój. Wprowadzamy dzieci w świat nauki przez zabawę, współpracy i przyjaźni, nowych doświadczeń charakterystycznych dla ich wieku rozwojowego.

Celem naszej placówki jest

● kształtowanie umiejętności ekspresji i rozumienia emocji,
● wspomaganie Rodziców w opiece i wychowaniu dziecka,
● wydobycie twórczego potencjału i możliwości rozwojowych dziecka,
● kształtowanie samodzielności i odpowiedzialności,
● budzenie potrzeby dbałości o własne zdrowie i ciało, edukacja prozdrowotna,
● uczenie współdziałania dzieci w grupie,
● rozwijanie postawy ekologicznej.

„Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil. „

Janusz Korczak

Majabaja jest miejscem bezpiecznym, pełnym szacunku i miłości do każdego ziecka. Nadrzędnym celem naszego żłobka jest przede wszystkim zapewnieni zieciom możliwości ich wszechstronnego i pełnego rozwoju. Poprzez indywidualn odejście do każdego maluszka odkrywamy i rozwijamy jego uzdolnienia, ja ównież pokonujemy codzienne trudności.
W naszym żłobku uczymy i wychowujemy przez zabawę. Dziecko bawi się prz ażdej okazji, dlatego też w naszej placówce zajęcia oparte są na zabawie, w óżnorodnej jej formie.
W ciągu pierwszych pięciu lat życia rozwija się ok. 50 % zdolności do uczenia się astępne 30 % rozwija się do 8 roku życia.
Wspieramy się na programie Zabawy fundamentalne (Colin Rose i Gordon Dryden) zabawy wspomagające rozwój dzieci od 0 do 6 lat, które wspomagają harmonijny wszechstronny rozwój dziecka.
Program Zabaw FundaMentalnych jest skonstruowany jak piramida z klocków – logicznych działań, które kształtują umiejętności, formują charakter i wartośc konstrukcja piramidy jest planem, na którym oparto cały program.
Fundamenty piramidy to: miłość okazywana dziecku, zapewnienie bezpieczeństwa zabawa.
Piramida szczęścia dziecka. Rząd 1 - miłość i bezpieczeństwo, Rząd 2 zdrowie i rozwój fizyczny, pojemność mózgu, pięć zmysłów, osiem intyligencji, pouczie własnej wartości. Rząd 3 bogate słownictwo, czytanie, pisanie, matematyka. Rząd 4 pamięć i koncentracja, kreatywność, logika i myślenie, słuchanie i umyzykalnienie. Rząd 5: współpraca i przyjaźń, ufność, wytrwałość i optymizm. Rząd 6 szacunek, odwaga i szczerość, miłość i wrażliwość. Rząd 7 : szczęście;
Pamiętając, że nie rodzimy się z ustalonym ilorazem inteligencji IQ, uważamy, że każde dziecko ma potencjał i może rozwinąć co najmniej osiem różnych rodzajów inteligencji, które mają bezpośredni wpływ na sukcesy szkolne i życiowe. Oprócz troskliwej opieki i pielęgnacji codziennie zapewniamy naszym podopiecznym dużo zabaw „które uczą”. Pracujemy nad kształtowaniem prawidłowych nawyków higienicznych i kulturalnych. Duży nacisk kładziemy na naukę samodzielności .
Koło przedstawiające wszechstronny rozwój dziecka. Wypunktowane takie cechy jak: wartości, pamięć, poczucie własnej wartości, widzenie przestrzenne, sfera duchowa, myślenie, sprawność fizyczna, muzyka, współżycie, matematyka, sfera językowa,
Wiedzę i umiejętności czerpiemy ze wszystkich nurtów pedagogicznych a szczególnie opieramy się na:
● Rodzicielstwie bliskości (Attachment Parenting) – przede wszystkim wiarę w moc budowania prawdziwej relacji opartej na szacunku do drugiego człowieka.
● Porozumieniu bez przemocy (Non-violent Communication) – wolę dotarcia do potrzeb drugiego człowieka.
● Elementach pedagogiki Marii Montessori – uważną obserwację i podążanie za aktualnymi, indywidualnymi potrzebami i zainteresowaniami każdego dziecka.
● Opieramy się także na programie Zabawy fundamentalne (Colin Rose i Gordon Dryden). Zabawy wspomagające rozwój dzieci od 0 do 6 lat, które wspomagają harmonijny i wszechstronny rozwój dziecka. Program Zabaw FundaMentalnych jest skonstruowany jak piramida z klocków – logicznych działań, które kształtują umiejętności, formują charakter i wartości. Fundamenty piramidy to: miłość okazywana dziecku, zapewnienie bezpieczeństwa i zabawa.
Pamiętając, że nie rodzimy się z ustalonym ilorazem inteligencji IQ, uważamy, że każde dziecko ma potencjał i może rozwinąć co najmniej osiem różnych rodzajów inteligencji, które mają bezpośredni wpływ na sukcesy szkolne i życiowe.
Przede wszystkim dogmatem jest dla nas szacunek dla podmiotowości i wolności drugiego człowieka – dziecka, to mały człowiek.
Budujemy naszą społeczność w atmosferze życzliwości, otwartości i wzajemnej współpracy – do czego zapraszamy również Rodziców.
Wierzymy, że najważniejszy dla dzieci jest przykład otaczających ich dorosłych, dlatego olbrzymi nacisk kładziemy na własny rozwój i spójność prezentowanych postaw i wartości.
Stworzyliśmy placówkę zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wobec wymagań lokalowych i sanitarnych, dotyczących żłobków i klubów dziecięcych. Wymagania zostały określone na poziomie, który daje gwarancję bezpiecznego i higienicznego pobytu dzieci w tych instytucjach. Cele i zadania wychowawczo-dydaktyczne realizowane w Naszej placówce zostały opracowane w oparciu o podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej dla oddziałów przedszkolnych.