Oferta - MajaBaja Żabińskiego

OFERTA MAJABAJA 2019

Żłobek

wszystkie zajęcia dostępne są w cenie abonamentu

W naszych żłobkach dzieci podzielone są na 2 grupy wiekowe.

Jesteśmy kameralnym miejscem, grupy liczą maksymalnie po 12 dzieci.

Na jednego opiekuna przypada 5 dzieci.

W każdej z grup realizowane są zajęcia dostosowane do wieku i aktualnych umiejętności dzieci.

Przebywanie na świeżym jest dla nas priorytetem. 

Czesne uwzględnia całodzienną opiekę, bogaty program zajęć edukacyjnych:

  • Muzaki – zajęcia muzyczne
  • zajęcia plastyczne, manualne, sensoryczne, matematyka dla smyka
  • teatrzyki, koncerty, zajęcia taneczne
  • zajęcia ruchowe uwzględniające elementy metody ruchu rozwijającego
  • bajkoterapię
  • obserwację psychologa, logopedyczne badania przesiewowe 
  • zabawy z językiem angielskim i francuskim - Native Speaker oraz lektor

Adaptacja trwa około 1,5 tygodnia i jest bezpłatna.

Jej termin ustalamy z Rodzicami po potwierdzeniu przyjęcia maluszka do żłobka.

Rekrutację prowadzimy cały rok.

Oferta abonamentowa

ABONAMENT MIĘDZY 7:30 a 12:30    990 ZŁ                      

ABONAMENT MIĘDZY 7:00 a 16:00    1360 ZŁ       

ABONAMENT MIĘDZY 7:00 a 17:00    1450 ZŁ       

ABONAMENT MIĘDZY 7:00 a 17:30    1500 ZŁ

wyżywienie pół dnia 13 zł (sniadanie, przekąska, II danie)

wyżywienie całodziennie 16 zł (śniadanie - 9:00, przekąska, II danie11:45, zupa 14:40, podwieczorek - 16:00)

opłata wstępna 900 zł

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli

dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę w żłobku.

Nauczyciele wypracowują własne, twórcze koncepcje rozwiązań programowych, organizacyjnych, metodycznych. Opracowują propozycje pomocy dydaktycznych do zajęć, są inicjatorkami, inspiratorkami działań podejmowanych na terenie placówki. Swoją indywidualnością wpływają na podniesienie poziomu nauczania i wychowania w  żłobku. W opiece nad dziećmi i tworzeniem programów, kierują się nurtami Bliskości, Montessori, Porozumienia Bez Przemocy, Zabaw FundaMentalnych i wielu innych.

Wspólną cechą wszystkich naszych nauczycieli jest zaangażowanie w kontakt z dziećmi i ich rodzicami, troskliwość, cierpliwość i szacunek dla indywidualności każdego dziecka.

Odznaczają się wysoką kulturą osobistą i taktem pedagogicznym, posiadają poczucie obowiązku i  odpowiedzialności.