Polityka prywatności

Podmiot odpowiedzialny

PMT Comfort, ul. Żabińskiego 3, 02-793 w Warszawie chroni dane osobowe użytkowników odwiedzających witrynę internetową Niepublicznego Przedszkola i Żłobka Majabaja zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.). PMT Comfort na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy informuje, iż jest administratorem podanych przez Państwa danych osobowych.

Dane osobowe użytkowników odwiedzających naszą witrynę internetową

Dane osobowe to wszelkie dane pozwalające na zidentyfikowania konkretnej osoby takie, jak: imię i nazwisko, adres domowy/adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej oraz
wszelkie inne informacje umożliwiające skontaktowanie się z daną osobą. Dane osobowe, które nam Państwo udostępniają są dla nas niezbędne do świadczenia usług, którymi jesteście Państwo zainteresowani. Dane osobowe wprowadzane przez Państwa w formularzu kontaktowym on-line chronione są w miarę możliwości przed dostępem osób niepowołanych, jednak otrzymując dostęp do stron WWW użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają
charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.

Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednocześnie informujemy, że witrynę
internetową Niepublicznego Przedszkola i Żłobka Majabaja można przeglądać bez ujawniania danych osobowych.

Ujawnianie danych osobowych osobom trzecim

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym pracownikom, spółkom powiązanym
osobowo lub kapitałowo, naszym partnerom, instruktorom, terapeutom wyłącznie w celach związanych z Państwa obsługą oraz w celu udzielania Państwu informacji o oferowanych przez nas produktach lub usługach. Państwa dane nie zostaną ujawnione żadnym innym osobom o ile nie będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub o ile nie zostanie zawarta stosowna umowa gwarantująca ochronę Państwa praw. Dane na temat użytkowników naszej witryny oraz ich preferencji mogą być zapisywane i ujawniane w formie statystyk, przy czym statystyki takie pozostają anonimowe i nie zawierają danych identyfikujących poszczególnych użytkowników.

Ciasteczka (cookies)

Podczas wizyt na naszych stronach, na Państwa komputerze mogą być zapisywane tak zwane cookies (ciasteczka). Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie, umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji a także dają nam możliwość
analizowania informacji dla celów statystycznych oraz ustalania zainteresowania poszczególnymi fragmentami witryny internetowej. Pliki te nie służą do przetwarzania danych osobowych a ich
zawartość nie pozwala na jakąkolwiek identyfikacje użytkownika. Niektóre "cookies" i inne
technologie śledzenia wykorzystuje się do wywoływania danych osobowych podanych wcześniej przez użytkownika witryny internetowej. Większość przeglądarek umożliwia zarządzanie obsługą "cookies", co pozwala na ustalenie, czy mają one być odbierane czy nie, jak również sposób ich
usuwania. Większość przeglądarek można ustawić tak, by informowały o nadejściu pliku "cookie"; można też wybrać opcję blokowania "cookies". Jednak w przypadku wyłączenia funkcji „cookies" w używanej przez Państwa przeglądarce niektóre elementy naszej witryny mogą nie działać
poprawnie.

Bezpieczeństwo

Zobowiązujemy się podjąć wszelkie niezbędne czynności w celu ochrony podanych nam danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem lub ujawnieniem osobom trzecim.

Dostęp do danych osobowych

W celu uzyskania informacji na temat Państwa danych osobowych przetwarzanych przez PMT Comfort, bądź w celu uzyskania dostępu lub możliwości poprawienia takich danych, względnie ich usunięcia zgodnie z przepisami Ustawy, prosimy o kontakt z nami poprzez pocztę elektroniczną: info@majabaja.pl .