Zasady użytkowania serwisu internetowego

Zasady użytkowania serwisu internetowego

Właścicielem niniejszej witryny internetowej jest PMT Comfort, ul. Żabińskiego 3, 02-793 w Warszawie. Wszelkie prawa do całej zawartości witryny Niepublicznego Przedszkola i Żłobka Majabaja, w szczególności do prezentowanych treści, dokumentów, zdjęć, filmów, logotypu „Majabaja” są zastrzeżone i chronione prawem.

PMT Comfort informuje i zastrzega, że dane zawarte na witrynie internetowej Niepublicznego Przedszkola i Żłobka Majabaja nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług świadczonych na rzecz użytkowników serwisu WWW, klientów lub partnerów Niepublicznego Przedszkola i Żłobka Majabaja. Dane te podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

PMT Comfort dołoży wszelkich starań, aby informacje umieszczane na stronach Niepublicznego Przedszkola i Żłobka Majabaja były wyczerpujące i aktualne, ale nie zobowiązuje się do określenia stopnia ich dokładności ani konieczności stałego uaktualniania wszystkich danych. Aktualizacja informacji zawartych na stronach WWW dokonywana jest okresowo, jednak PMT Comfort nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność przedstawionych danych. Jednocześnie PMT Comfort zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia.

PMT Comfort nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne błędy i pominięcia w przedstawionych informacjach i danych. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania informacji lub danych z witryny internetowej Niepublicznego Przedszkola i Żłobka Majabaja ponosi użytkownik stron WWW. PMT Comfort nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem korzystania z tych informacji lub danych. Ryzyko z tytułu użytkowania stron WWW stanowi wyłączne ryzyko ich użytkownika.

Otrzymując dostęp do stron WWW użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.

Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów niniejszego serwisu internetowego pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do PMT Comfort lub innych podmiotów, w szczególności praw do logotypu „Majabaja ”. Żadna część serwisu Niepublicznego Przedszkola i Żłobka Majabaja  nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody PMT Comfort .