Plan dnia

W naszych żłobkach stawiamy na bliskość, relację i współpracę z rodzicami.
Kierujemy się nie tylko metodami czy nurtami pedagogicznymi, ale przede wszystkim podchodzimy indywidulanie z sercem i życzliwością do każdego dziecka.

Emocjonalne zaopiekowanie Maluszka i Rodziców oraz przebywanie na świeżym powietrzu są dla nas priorytetem.
Czesne uwzględniane całodzienną opiekę

● Mnóstwo czasu na świeżym powietrzu
● Muzaki – zajęcia muzyczne
● Zajęcia plastyczne, manualne, sensoryczne, matematyka dla smyka
● Bajkoterapię
● Zabawy, piosenki, zwroty z użyciem języka angielskiego i hiszpańskiego
● Teatrzyki, koncerty, zajęcia taneczne (jako zajęcia dodatkowe)

Dziecko huśtające się na huśtawce - druga dziewczynką popycha huśtawkę. Trzecia zrywa kwiat
Adaptacja trwa około 1,5 tygodnia i jest. Jej termin ustalamy z Rodzicami po potwierdzeniu uczęszczania Maluszka do żłobka. Rekrutację prowadzimy cały rok, opłata wstępna rekrutacyjno-administracyjna wynosi 900 zł
Kadrę pedagogiczną tworzymy zespół wykształconych i kreatywnych pomysłów dbających o czuł i przyjazną atmosferę w żłobku. Nauczyciele wypracowują własne, twórcze koncepcje programy organizacyjne i metodyczne. Opracowują się propozycje metody dydaktycznych do zajęć, są inicjatorami, inspiratorami działań podejmowanych na podstawie placówek. Swoją indywidualność wychowanie na podniesienie poziomu nauczania i nauczania w żłobku. W opiece nad dziećmi i programami, kierują się nurtami Bliskości, Montessori, nowa Bez Przemocy, Zabawa FundaMentalnych i wielu innych. Wspólna cecha wszystkich naszych nauczycieli jest zaangażowaniem w kontakt z dziećmi i ich rodzicami, troskliwość, cierpliwość i szacunek dla każdego dziecka. Opiekunowie odznaczają się wysoką kulturą osobistą, taktem pedagogicznym.